Zyski JPMorgan w IV kwartale w górę

Zyski JPMorgan w IV kwartale w górę

JPMorgan Chase, największy bank w USA pod względem aktywów, opublikował swoje wyniki za IV kwartał ubiegłego roku. Według nich jego zysk netto wyniósł 12,14 mld USD, po wzroście o 42% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Skorygowany zysk na akcję w wysokości 3,07 USD był wyższy niż szacunki na poziomie 2,62 USD. Na koniec okresu sprawozdawczego bank odnotował przychód na poziomie 30,16 mld USD. W ciągu roku jego wielkość wzrosła o 3%.

Ekonomiści prognozowali 28,67 mld USD przychodów. W porównaniu z rekordowymi stratami kredytowymi banku w wysokości 10,47 mld USD w II kwartale, kiedy obowiązywały surowe ograniczenia, teraz straty kredytowe są na poziomie 611 mln USD w czwartym kwartale.

W październiku i grudniu bank obniżył dochody odsetkowe netto o 7% – do 13,4 mld USD, co jednak nie było tak znaczącym spadkiem, jak przewidywali ekonomiści. Według ich prognoz dochody miały spaść do 13,26 mld USD. Dochód pozaodsetkowy banku wzrósł o 13% do 16,8 mld USD. Akcje JPMorgan Chase wzrosły w tym roku o 11,1%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: