CHF/PLN – Swiss Franc do Polish Zloty

Para walutowa frank szwajcarski i polski złoty to instrument egzotyczny. Traderzy mogą liczyć na dobry zysk podczas niestabilności politycznej w Polsce.

Ciekawostki

Frank szwajcarski jest uważany za bardzo bezpieczną walutę. Z tego powodu podczas różnych turbulencji na rynku traderzy inwestują właśnie w niego, co powoduje znaczne wzmocnienie. Ale to może być nie zawsze dobrym rozwiązaniem.

W Polsce na początku 2015 r. właściciele domów z hipotekami we frankach szwajcarskich cierpieli z powodu silnych wahań kursu wymiany franka szwajcarskiego / złotego (CHF / PLN), co doprowadziło do znacznego wzrostu kosztu kredytów hipotecznych w lokalnej walucie.

Zakładano, że tak niekorzystne warunki finansowe wpłyną nie tylko na finanse gospodarstw domowych, ale również na stan psychiczny i zdrowie fizyczne ludzi. Właśnie, tak się stało, co ostatecznie doprowadziło do spadku PKB kraju i głębokiego wewnętrznego kryzysu gospodarczego.

Chociaż Polska stopniowo odzyskuje tempa wzrostu, złoty jest bardzo słaby, zależy od kursu euro, relacji handlowych wewnątrz UE, kosztów energii i wielu innych czynników, które nie wpływają na globalne mechanizmy gospodarcze.

To wszystko sprawia, że złoty jest niestabilny, a inwestorzy, uświadamiając ryzyka, nie wybierają pary CHF / PLN jako głównego aktywa handlowego.

W perspektywie długoterminowej instrument charakteryzuje się wysokim ryzykiem i niestabilnością. W perspektywie krótkoterminowej natomiast można go stosować do skalpowania, chociaż dość ryzykownego.

Przydatną informacją dla traderów będzie również to, że rezerwa złota w Polsce co roku się zmniejsza, podczas gdy rezerwa Szwajcarii rośnie, więc złoty traci na wartości proporcjonalnie do spadku rezerw złota.

Jak handlować

Ogólnie zachowanie pary CHF / PLN da się przewidzieć. W warunkach spowolnienia gospodarczego w strefie euro i niepewności politycznej na świecie euro słabnie. Na tle tego inwestorzy będą zabezpieczać swoje fundusze, inwestując w szwajcarski frank, przez co będzie on rosnąć.

Złoty natomiast będzie wykazywać gwałtowne wahania. Polska waluta jest powiązana z przemysłem lekkim i chemicznym, ponieważ są to główne towary eksportowe, które stanowią ponad 60% całego handlu zagranicznego.

Nastroje w Niemczech również będą wpływać na walutę. Kraj ten jest największym partnerem handlowym Polski, dlatego, jeżeli niemiecki przemysł będzie miał trudności, to natychmiast odbije się na złotym.

Kolejnym ważnym punktem dla takiej korelacji jest to, że około 18% Polaków oficjalnie pracuje w Niemczech. To pozwala im otrzymywać wyższe pensje niż w Polsce i pozytywnie wpływa na wyniki PKB. Ale jego rzeczywisty poziom jest niższy niż szacowany.

Prowadzi to do strajków, zakłóceń w produkcji i częstych problemów w zatrudnieniu. Wskutek tego Polsce, mimo że dąży do utrzymania wiodącej pozycji w Europie Wschodniej, jest bardzo ciężko zrealizować swój cel.

Na kurs złotego wpływają również informacje finansowe, a szczególnie ogłoszenie stawki przez bank krajowy. Jeżeli stawka maleje, waluta słabnie. Z drugiej strony bank podejmuje takie działania, aby utrzymać stabilny poziom inflacji.

Zasadniczo można wyróżnić ponad 100 czynników, które mają poważny wpływ na kurs złotego. Inwestorzy, którzy chcą i nauczą się wszystkich, zdobędą klucz do wahań pary CHF / PLN, a będzie to potężnym narzędziem do zyskownego skalpowania.

Z drugiej strony ryzyko utraty depozytu jest bardzo wysokie, dlatego niewielu decyduje się na korzystanie tej egzotycznej pary.

Błąd
Wiadomość: