EUR/RUB – Euro do Russian Ruble

Para walutowa EUR/RUB jest łatwo przewidywalna, wskutek czego jest często stosowanym narzędziem wśród traderów. Okresy wielkiej zmienności rzadko występują.

Ciekawostki

Pod wieloma względami gospodarczymi UE i Rosja są antagonistami, co ostatecznie prowadzi do wzajemnej presji. Jednak to tylko część problemu dotyczącego polityki i kontroli nad dystrybucją zasobów energetycznych.

Z ekonomicznego punktu widzenia para EUR / RUB jest dość interesująca i pozwala uzyskać dobry spread. W tym celu jednak najpierw należy zrozumieć strukturę gospodarki Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej.

Euro jest regulowane przez Europejski Bank Centralny i zależy przede wszystkim od decyzji o stopie kredytowej. W tym celu kierownictwo instytucji finansowej odbywa spotkania 8 razy w roku. Podniesienie stawki prowadzi do znacznego umocnienia euro, a spadek do osłabienia waluty.

Zmienność na rynku pojawia się tydzień przed ogłoszeniem wyników i pozostaje wysoka w ciągu następnych 10-15 dni. Inwestorzy muszą być gotowi co najmniej 2 tygodnie przed posiedzeniem EBC.

Głównymi czynnikami wpływającymi na decyzję dotyczącą stopy są: wskaźniki PKB, ogólny dobrobyt obywateli, inflacja, zatrudnienie i bezrobocie.

W zakresie globalnym siła euro zależy od Niemiec, jako najbardziej rozwiniętej i najsilniejszej gospodarki UE. Dużą rolę też odgrywa Francja, Włochy i Hiszpania.

Pozostałe kraje Eurolandu nie wpływają na sytuację, lub podobnie jak kraje Europy Wschodniej i Grecja, wręcz przeciwnie, obniżają euro. Należy rozumieć, że wartość euro kształtuje się na podstawie wskaźników krajów rozwiniętych kapitalistycznie i krajami Europy Wschodniej.

Przy 100% równowadze euro stopa procentowa pozostaje bez zmian, ale każde odchylenie uruchamia zmienność waluty, co ostatecznie zostaje wykorzystane do pobrania marży.

Monitorować sytuację finansową rozwiniętych krajów UE najlepiej jest za pomocą wskaźników odzwierciedlających wzrost lub spadek cen akcji dużych firm, a także wskaźników odzwierciedlających poziom dochodów obywateli.

Jeżeli te parametry ulegną zmniejszeniu, kraje słabsze również poniosą straty, ponieważ większość ich PKB zależy od handlu z bardziej rozwiniętymi sąsiadami.

Jak handlować

Rubel jest walutą narodową Federacji Rosyjskiej. Kraj jest znany z bogatych złóż wszystkich istniejących na świecie minerałów, w tym metali szlachetnych i ciężkich wykorzystywanych do paliw jądrowych.

Ponadto RUB jest walutą wyłącznie towarową. Od lat 60. i 70. ubiegłego wieku przywódcy kraju skoncentrowali się na poszukiwaniu i rozwoju złóż ropy i gazu. Ta branża aktywnie rozwijała się przez ostatnie 50 lat.

W końcu doprowadziło to do tego, że Rosja całkowicie uzależniła się od popytu na ropę i gaz ziemny. Ostatnie zmiany geopolityczne i znaczny wzrost cen surowców energetycznych zmusiły władze kraju do myślenia o rezygnacji z przywiązania do surowców.

Jednak branża zaawansowanych technologii zaczęła swój rozwój dopiero w 2014 r., dlatego w przewidywalnej przyszłości Federacja Rosyjska nie ma realnych przesłanek, by przerobić obecny model gospodarczy. Do tego czasu cena ropy i gazu będzie mieć bezpośredni wpływ na rubla.

Aby sprognozować zachowanie kwotowań RUB, należy śledzić spotkania OPEC. Na tych spotkaniach podejmowane są najważniejsze decyzje, które wpływają na cenę surowców.

Ponadto wszelkie wiadomości związane z ograniczeniem handlu ropą naftową lub gazem ziemnym mogą spowodować poważne wahania rubla. Przykładem jest schwytanie tankowca przez irańskie siły w lipcu 2019 r., gdy w ciągu kilku godzin rubel stracił ponad 1000 punktów.

Rosja i Chiny mają długotrwale relacje, które z biegiem historii zmieniły się z przyjacielskich na wyjątkowo agresywne. W latach 70-80 na granicy z Chinami znajdowało się wiele jednostek wojskowych.

To wyraźnie wskazuje podwójny charakter relacji między tymi krajami. Niemniej jednak Chiny pozostają głównym partnerem handlowym Rosji.

Wzrost gospodarki ChRL powoduje, że kraj przestaje kupować gotowe produkty i koncentruje się na imporcie surowców. Dla Rosji to skutkuje utratą 2-3% PKB rocznie.

Niestabilna sytuacja na rynku towarowym powoduje, że rubel wchodzi w tryb ciągłej zmienności. Jest to jedna z najlepszych walut do skalpowania.

Handel parą EUR / RUB w pozycji średnio- i długoterminowej jest dość niebezpieczny. Tych strategii handlowych należy unikać, szczególnie w przypadku początkujących inwestorów.

Błąd
Wiadomość: