HKD/JPY – Hong Kong Dollar do Japanese Yen

Para walutowa HKD/JPY to stosunek dolara hongkońskiego do japońskich pieniędzy JPY, pokazujący, ile jenów należy zapłacić za jednego dolara hongkońskiego. Para walutowa HKD / JPY może być krzyżem w stosunku do dolara amerykańskiego i chociaż dolar amerykański nie uczestniczy w parze, wyraźnie wpływa na jej dynamikę.

Czynniki wpływające na HKD/JPY

HKD nie jest najczęściej stosowaną walutą światową. Działa jako „rezerwa” dla Hongkongu, który jest specjalnym regionem administracyjnym Chin. Dzisiaj dolar hongkoński jest jedną z najważniejszych globalnych walut handlowych i 8 walutą handlową na rynku Forex. Mimo że jest to trzecia waluta w Azji, HKD nie jest jeszcze całkowicie uważany za walutę rezerwową, a handel jest możliwy za pośrednictwem systemu wymiany par. Innymi słowy, istnieje możliwość handlu HKD w wąskim paśmie w stosunku do dolara amerykańskiego. Oprocentowanie HKD jest generowane automatycznie w celu utrzymania stabilnego kursu walutowego. Chociaż Hongkong jest częścią Chin od wielu lat, nadal funkcjonuje przede wszystkim jako autonomiczny region z małą gospodarką krajową, która jest 39 co do wielkości na świecie pod względem PKB.

Wzrost PKB w Hongkongu w ciągu ostatnich 20 lat był dość niestabilny; jednak w większości przypadków przekraczał 5%, a czasami nawet sięgał 10%. Stopa inflacji była również niestabilna – do 10% w 1995 r., ale w rzeczywistości była ujemna przez ponad 4 lata na przełomie wieków. Ostatnio stopy procentowe w HKD były dość niskie. Jednak długi deweloperów, które są pokrywane przez banki krajowe, mają niestabilny i znaczący wpływ na gospodarkę Hongkongu.

Nic dziwnego, że gospodarka kraju w dużej mierze opiera się na sektorze usług, w tym hotelarstwie, usługach finansowych i handlu detalicznym. W tym obszarze zatrudniono ponad 80% siły roboczej, chociaż produkcja w Hongkongu też istnieje. Uważa się, że Szanghaj staje się coraz ważniejszym centrum finansowym, co może ostatecznie zmniejszyć ważność Hongkongu. Jednak jak dotąd, czynników, które by na to wskazywały, jest za mało.

Zgodnie z zasadami gospodarczymi jen, podobnie jak dolar hongkoński, napędzany jest podażą i popytem. Problemy wpływające na podaż i popyt mogą bezpośrednio lub pośrednio wpływać na walutę

Na początek mamy produkt krajowy brutto. Jest to wskaźnik, który pozwala ekonomistom oszacować produkcję netto i konsumpcję towarów i usług w kraju. W rzeczywistości dostarcza wystarczających informacji o stanie japońskiej gospodarki i może poważnie wpływać na jena. Brak wzrostu gospodarczego zwykle powoduje spadek waluty.

Prawie wszyscy eksperci Forex badają wskaźnik produkcji przemysłowej. Japonia jest gospodarką zależną od produkcji. Tak więc wskaźnik ten wskazuje wielkość produkcji w przemyśle przetwórczym, wydobywczym i użyteczności publicznej. Historia pokazała, że gdy dane są ujemne, może to też wpłynąć na wartość waluty.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest stopa bezrobocia. Niemal wszyscy inwestorzy na różnych rynkach, w szczególności zajmujące się wymianą waluty, śledzą sytuację z zatrudnieniem, która wskazuje na ogólny stan gospodarki japońskiej. Dane są publikowane co miesiąc przez Agencję ds. Zarządzania i Koordynacji. Spadek bezrobocia w tempie szybszym od oczekiwań rynkowych może mieć wpływ na walutę. Ostatecznie doprowadzi to do wyższych cen. Należy zauważyć, że ogólna poprawa zatrudnienia jest uważana za bardzo pozytywne zjawisko na rynku.

Nadwyżka handlowa jest kolejnym ważnym czynnikiem, który może wpłynąć na jena. Ekonomiści twierdzą, że siła kraju opiera się na funkcjonowaniu producentów. Japonia importuje surowce i przekształca je w produkty gotowe. Dodatnia różnica między eksportem a importem nazywana jest nadwyżką handlową. Jen ma tendencję do reagowania, gdy w kraju występuje dodatni bilans handlowy.

Najprawdopodobniej słyszałeś o ankiecie Tankan. Wskazuje ona na nastroje przedsiębiorców dotyczące krótkoterminowych perspektyw firmy. Zwykle, gdy prognoza jest dodatnia lub wyższa od oczekiwanej wartości, można zauważyć wzrost wartości jena.

Ceny ropy również wpływają na wartość waluty japońskiej. Wzrost cen jest negatywnym zjawiskiem dla gospodarki japońskiej i jej waluty, ponieważ prowadzi do wzrostu cen japońskich produktów.

Kursy handlu HKD/JPY

Jeśli trader rozważa handel HKD / JPY, należy uwzględnić większość wskaźników finansowych Stanów Zjednoczonych: PKB, stopy bezrobocia, korektę kursu walutowego itp. Równie ważne jest uwzględnienie wskaźników ekonomicznych Hongkongu i samej Japonii. Jen japoński jest walutą zaawansowanego technologicznie kraju o niskim poziomie dochodów. Ponieważ dolar hongkoński trochę się różni od innych walut, jego czynniki stymulujące też są trochę inni. Do pewnego stopnia ważne są dane ekonomiczne, takie jak PKB, rachunki bieżące, salda handlowe i inflacja, ponieważ dolar hongkoński może działać tylko w wąskim paśmie. Gospodarki Chin i Hongkongu są ze sobą ściśle powiązane, dlatego niekorzystne czynniki zewnętrzne nie mogą wpłynąć na HKD / JPY.

HKD / JPY nie jest parą o dużych obrotach rynkowych. Duże banki z potężnymi komputerami mogą czerpać zyski z nieznacznego ruchu cen walut w parze. Wąski zakres handlowy powstrzymuje większość małych spekulantów przed dokonaniem inwestycji. Dlatego większość transakcji wykorzystujących HKD jest przeznaczona wyłącznie do operacji biznesowych lub jako część transakcji ręcznej. Obecnie dolar hongkoński ma niskie oprocentowanie, co czyni go atrakcyjną walutą dla traderów carry.

Istnieje prawdopodobieństwo, że w dłuższej perspektywie HKD / JPY nie nie będzie już tak aktualna. W końcu może przyjść czas, kiedy kontrola nad chińskim juanem zostanie znacznie zmniejszona lub osłabiona i wtedy HKD przestanie odgrywać kluczową rolę w parze HKD / JPY.

Błąd
Wiadomość: