NOK/JPY – Norwegian Krone do Japanese Yen

NOK / JPY pokazuje, ile japońskich jenów można przeliczyć na jedną koronę norweską. NOK / JPY jest narażona na dużą zmienność podczas ryzyka włączenia / wyłączenia w transakcji. Program poluzowania na szeroką skalę Banku Japonii doprowadził ostatnio do znacznego osłabienia japońskiego jena, ale wszelkie nieoczekiwane globalne przeszkody, w połączeniu z dalszą niestabilnością w strefie euro, mogą doprowadzić do spadku pary.

Jakie czynniki gospodarcze wpływają na NOK/JPY

Korona norweska jest w wolnym obrocie, ponieważ jej stały kurs walutowy został wycofany w 1992 r. W tym czasie norweski bank centralny nie był w stanie kontrolować nadmiernych spekulacji.

Podobnie jak w przypadku wszystkich walut, rozwój gospodarczy prowadzi do wahań cen w koronie norweskiej. Traderzy mogą handlować koroną norweską, jeśli wartość euro (EUR) jest niepewna. Zwiększona aktywność w obrocie NOK może zwiększyć kurs walutowy. Zmiany cen ropy naftowej na świecie również wpływa na koronę norweską, ponieważ Norwegia jest wiodącym eksporterem ropy w Europie Zachodniej.

Ze względu na różnicę cen ropy naftowej między Norwegią a innymi krajami widać systematyczną tendencję w długoterminowej zależności kursu wymiany korony. Wyższe ceny w Norwegii prowadzą w dłuższej perspektywie do osłabienia korony. Stały wzrost cen ropy prowadzi do wzrostu korony. W krótkiej perspektywie widać, że kurs wymiany korony zmienia się pod wpływem międzynarodowych wstrząsów finansowych, różnic procentowych i cen ropy. Ponieważ różnica stóp procentowych dla Norwegii jest zmienną endogeniczną, związku między kursem wymiany korony a różnicą stóp procentowych nie można interpretować jako przyczynowo-skutkowego.

Istnieje wyraźny trend. Zmiany wartości korony zależą od wydarzeń na międzynarodowych rynkach finansowych. Zmienność na międzynarodowych rynkach walutowych zapewnia ruch kursu korony z miesiąca na miesiąc ze względu na ceny ropy. Jednym z powodów może być to, że wielu międzynarodowych operatorów uznało, że korona jest przedmiotem spekulacyjnym.

Historycznie korona była dobrą inwestycją, ponieważ Norwegia posiada jedną z najbardziej stabilnych gospodarek Europy. Żegluga, energia wodna, rybołówstwo i produkcja odgrywają znaczącą rolę w produkcie krajowym brutto (PKB) kraju.

Jedną z ważnych instytucji politycznych i monetarnych w Japonii jest Ministerstwo Finansów. Jego wpływ na zarządzanie walutą jest większy niż w Skarbu USA w krajach UE. Niezależnie od stopniowej decentralizacji procesu decyzyjnego eksperci z Ministerstwa Finansów często zgłaszają zdarzenia gospodarcze, które mają znaczący wpływ na japońską walutę. Takie wiadomości obejmują interwencje mające na celu uniknięcie niepożądanego wzrostu / spadku jena.

Wśród najważniejsz danych gospodarczych Japonii są m.in.: PKB, ankieta Tankana (kwartalne badanie oczekiwań biznesowych), handel międzynarodowy, bezrobocie, produkcja przemysłowa i podaż pieniądza (M2 + CD).

Rozsądny spadek wartości jena z reguły prowadzi do wzrostu wartości papierów wartościowych spółek zorientowanych na eksport, które zwykle podnoszą ogólny indeks giełdowy. Współczynnik Nikkei czasami się zamienia z jenem, gdy rynek Nikkei otwiera się, jen rośnie (wpływa na USD / JPY), ponieważ pieniądze traderó są inwestowane w aktywa denominowane w jenie.

Japonia importuje 1,2% całkowitego eksportu Norwegii, podczas gdy Norwegia importuje 6,9% całkowitego eksportu Japonii. Większość norweskiego eksportu to paliwa mineralne, oleje, rudy żużlu i popioły, podczas gdy większość japońskiego eksportu stanowią pojazdy, oprócz pojazdów kolejowych lub tramwajów.

Jak handlować NOK/JPY

Para walutowa NOK / JPY jest bardzo wrażliwa na różne ważne wydarzenia polityczne i gospodarcze na świecie. Z tego powodu przewidywalność wykresu cen nie jest niezawodna. Całkiem często cena NOK / JPY dąży w kierunku przeciwnym do analizy.

Początkującym traderom nie zaleca się handel tą parą, ponieważ konieczne jest zrozumienie wszystkich szczegółów i cech zachowania krzywej cen w stosunku do NOK / JPY.

Ten instrument handlowy jest uważany za niepłynny w porównaniu do głównych par walut, takich jak: EUR / USD, USD / CHF, GBP / USD i USD / JPY. Dlatego, podczas przewidywania przyszłej tendencji pary walutowej, należy zwrócić uwagę na główne pary walutowe, w w których obecny jest dolar amerykański.

Błąd
Wiadomość: