NZD/CAD – New Zealand Dollar do Canadian Dollar

NZD / CAD jest skrzyżowaniem dolara nowozelandzkiego w stosunku do dolara kanadyjskiego. Oba kraje posiadają dużo zasobów naturalnych, relacje handlowe z innymi krajami i wskaźniki gospodarcze, które wpływają zarówno na walutę każdej pary osobno, jak i na kurs NZD / CAD.

Czynniki wpływające na NZD/CAD

Nowej Zelandii zwykle udawało się eksportować towary sektora rolnego, chociaż w 1973 r. powrócił status quo, kiedy ustały specjalne stosunki z Wielką Brytanią. Dotacje rządowe zostały zniesione w latach 80., a kontrola finansowa została złagodzona. Deficyt na rachunku bieżącym wzrósł na początku tego stulecia, ale teraz się nim zajmuje. W rzeczywistości handel mlekiem, masłem i serem, które są głównymi towarami eksportowymi, jest obecnie bardzo rozpowszechniony.

Naturalną zaletą Nowej Zelandii jest to, że ma duży potencjał rolny, a także wykorzystuje zasoby energii wodnej i gazu ziemnego. Australia jest głównym partnerem handlowym ze względu na bliskość geograficzną, ale obecnie Nowa Zelandia rozszerzyła swoje perspektywy i szuka rynków w Azji. Istnieją pewne obawy dotyczące rozdętego rynku mieszkaniowego, które mogą doprowadzić do problemów gospodarczych.

Handlowym sąsiadem Nowej Zelandii jest Australia, a Kanada – Stany Zjednoczone, z którymi prowadzi import i eksport. Kanada zapewnia ważne zasoby, takie jak drewno, ropa i piaski roponośne. Kanada jest już największym dostawcą ropy naftowej do Stanów Zjednoczonych, dostarczając około 16% całej ropy i 14% gazu ziemnego do gospodarki USA.

Kanada eksportuje swoje towary do Wielkiej Brytanii i Chin, a Chiny z kolei są największym dostawcą w Kanadzie, dostarczając około 10% importu, ustępując jedynie Stanom Zjednoczonym. Kanada teraz mniej zwraca uwagę na drewno i rybołówstwo, a skupia się na wydobyciu minerałów i zasobów energetycznych na eksport. W rzeczywistości Kanada ma drugą co do wielkości potwierdzoną rezerwę ropy naftowej na świecie, a ten czynnik będzie coraz ważniejszy w nadchodzących latach.

Niezależnie od przyczyn, Nowa Zelandia i Kanada mocno się zmieniły w ciągu ostatnich kilku dekad. Kurs wymiany zależy od tego, dokąd zmierza gospodarka oraz w jakim stopniu Kanada i Nowa Zelandia mogą wykorzystać swoje zasoby i zwiększyć eksport przemysłowy.

Jak handlować NZD/CAD

Do analizy NZD / CAD, należy poszukać zmian w poziomie inflacji, bezrobocia, produkcji przemysłowej i innych czynników, które mogą mieć wpływ na gospodarkę. Zasadniczo takie zmiany nie wpływają bezpośrednio na tempo spreadu, ponieważ wywierają presję raczej na dynamikę cen niż na nieuniknione zmiany. Aby określić, kiedy się zmieni wartość, należy przeanalizować tabele cen za pomocą analizy technicznej i uwzględnić te dane w swoich przewidywaniach.

Przekonasz się, że dolar nowozelandzki w stosunku do kanadyjskiego nie jest popularną parą. Czasami nawet trafiają się firmy maklerskie, które nie posiadają tego instrumentu. Oczywiście, jeśli naprawdę chcesz handlować NZD / CAD możesz zawsze wykorzystać NZD / USD i USD / CAD jednocześnie, aby stworzyć własną parę walutową ze zniesieniem dolara amerykańskiego.

Jeśli uważasz, że dolar nowozelandzki wzrośnie w stosunku do dolara kanadyjskiego, będziesz chciał otworzyć sługą pozycję. Ale czasami, podczas handlu liczby zwracają się przeciwko tobie i musisz zamknąć pozycję z powodu strat. Zazwyczaj najlepiej jest w takiej sytuacji szybko zamknąć pozycję, ponieważ szczególnie w tej parze straty mogą być za duże.

Jeśli uważasz, że dolar kanadyjski podwyższy cenę, musisz otworzyć pozycję krótką lub pozycję sprzedaży. Jest to spowodowane tym, że dolar kanadyjski zajmuje drugie miejsce w tej parze walut, dlatego stopa aprecjacji dolara kanadyjskiego jest stopą spadku dolara nowozelandzkiego.

Błąd
Wiadomość: