TRY/JPY – Turkish Lira do Japanese Yen

Zmienność tej pary jest dość wysoka. Gospodarka Japonii i odpowiednio jen są uważane za stabilne. Z kolei zachowanie liry na rynku jest dość nieprzewidywalne i zależy od wielu gospodarczych i politycznych czynników występujących w Turcji.

Historia liry tureckiej nie jest długa. Została ona wprowadzona do obrotu podczas reform prezydenta Turcji Kemala Ataturka w 1923 r. Waluta zastąpiła lirę osmańską. Przez dłuższy czas lira turecka zależała od funta brytyjskiego, a następnie od franka francuskiego.

Po drugiej wojnie światowej kurs liry tureckiej względem dolara amerykańskiego wynosił 1 USD do 2,8 TRY. Sytuacja ta trwała do 1960 r., kiedy nastąpiła dewaluacja waluty krajowej i za jednego dolara amerykańskiego dawano już 9 lir. Jeszcze później na lirę turecką czekały znacznie gorsze czasy. Nastąpiła poważna deprecjacja, a na początku XXI wieku jeden dolar kosztował już półtora miliona lir tureckich. Ponadto TRY otrzymała nieoficjalny status najtańszej waluty na świecie.

Bank Centralny kraju w 2005 r. podjął szereg działań antyinflacyjnych. W wyniku denominacji do obiegu wprowadzono „nową lirę turecką”. Jedna nowa lira kosztowała 1 000 000 lir starych. W 2009 r. nowa lira już przestała być „nową”, a kurs walutowy się ustabilizował.

Dzisiaj Międzynarodowy Fundusz Walutowy uważa Turcję za kraj z gospodarką wschodzącą. Obecnie wejście Turcji do UE nie jest rozważane. Głównymi przeciwnikami tego kroku są Niemcy i Francja. Przyczyną jest niestabilność sytuacji politycznej w kraju. Stany Zjednoczone grożą sankcjami ze względu na współpracę wojskową Turcji z Rosją. Wszystko to przeszkadza umocnieniu pozycji liry tureckiej.

Jen japoński jest znacznie bardziej stabilną walutą. W drugiej połowie XX wieku Japonia dokonała dużego skoku gospodarczego, który pozwolił walucie krajowej zająć silną pozycję na globalnym rynku walutowym. Ponadto JPY jest uważany za drugą najważniejszą walutą rezerwową świata po dolarze amerykańskim. Emitentem JPY jest Centralny Bank Japonii. Ogromne znaczenie dla kraju ma produkcja towarów przemysłowych. Wiele produktów jest eksportowanych, więc świat jest bardzo zainteresowany kupnem japońskiego jena.

Para TRY / JPY na rynku Forex

W parach walutowych jen japoński jest najczęściej walutą notowaną. Właśnie tak jest w parze TRY / JPY. Tak więc pozytywne wiadomości nt. jena związane z jakimikolwiek wydarzeniami gospodarczymi prowadzą do spadku liry tureckiej w powiązaniu z jenem i odwrotnie. Jeżeli spojrzymy na wykres, zobaczymy dużą zmienność pary, szczególnie w okresach krótkoterminowych. W okresie długoterminowym natomiast wyraźnie widoczna długa tendencja spadkowa.

Na parę mogą zwracać uwagę zarówno nowicjusze, jak i profesjonaliści. Mimo to wysoka zmienność wiąże się z pewnym ryzykiem, dlatego początkującym lepiej jest wybrać bardziej stabilne pary walutowe. Zaleca się stosowanie zarówno analizy technicznej, jak i fundamentalnej. Turcja jest aktywnym graczem wpływającym na kraje Bliskiego Wschodu. Często niektóre decyzje kierownictwa kraju mają bezpośredni wpływ na lirę turecką.

Błąd
Wiadomość: