USD/CAD – US Dollar do Canadian Dollar

Swoją historię USD / CAD para rozpoczyna od końca lat 70. ubiegłego wieku. Wcześniej dolar kanadyjski nie był popularny. Główną rolę w powszechnym uznaniu waluty kanadyjskiej odegrała ropa. W latach 50. XX wieku rozpoczęły się prace poszukiwawcze w obiecujących obszarach roponośnych kanadyjskiej Arktyki, a wkrótce w Kanadzie pojawiło się około stu złóż. Wydarzenia te miały ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju.

Głównym celem wprowadzenia dolara kanadyjskiego do obrotu giełdowego było uproszczenie obliczeń sprzedaży produktów naftowych z Kanady, a także chęć ustalenia kosztu tego surowca osobno dla każdego stanu.

Dziś Kanada jest jednym z największych partnerów handlowych Stanów Zjednoczonych. Temu sprzyja nie tylko wspólna granica długością 9 000 kilometrów, ale również szereg umów handlowych. Przede wszystkim chodzi o Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA), który pojawił się z inicjatywy firm obu krajów.

Pod względem produktu krajowego brutto gospodarka Kanady zajmuje obecnie 14 pozycję na świecie, a roczna wymiana handlowa między USA a Kanadą przekracza 1,4 bln dolarów kanadyjskich. Eksport USA do Kanady jest wyższy niż eksport USA do krajów UE.

Najważniejszymi czynnikami interakcji między gospodarkami obu krajów, oprócz energii, jest sektor motoryzacyjny i produkcja rolna. „Umowa samochodowa” między Kanadą a Stanami wyeliminowała wszystkie problemy celne. W rolnictwie jedna trzecia produktów spożywczych Kanady jest eksportowana do Stanów Zjednoczonych. Ponadto Stany Zjednoczone są największym inwestorem w Kanadzie. Dolar amerykański jest oficjalną walutą Stanów Zjednoczonych. Według najbardziej znanej wersji nazwa jednostki monetarnej pochodzi od nazwy monety ze średniowiecza pod nazwą taler, która została wybita w Niemczech. Z reguły na przedniej stronie amerykańskich banknotów są przedstawiane portrety amerykańskich prezydentów, a z tylnej strony zabytki.

W ostatnich latach euro wykazuje poważną konkurencję dla dolara, chociaż amerykańska waluta jest nadal bardzo doceniana przez banki centralne większości krajów, które przechowują swoje rezerwy gotówkowe w USD. Ponadto dolar jest główną walutą rozliczeniową między państwami w ramach handlu międzynarodowego oraz w rozliczeniach korzystających z systemów płatności, z wyjątkiem krajów UE, w których konsumenci zwracają większą uwagę na euro.

Dolar amerykański i kanadyjski na rynku Forex

Para USD / CAD jest jedną z niewielu, w których dolar amerykański jest uważany za walutę podstawową, a nie notowaną. Inwestorzy na rynku Forex nazywają tę parę „looney”. Nazwa pochodzi od ptaków wodnych nurów, których nazwa w języku angielskim brzmi „loon”. Para ta jest uważana za dość niestabilną, co wiąże się z wahaniami cen ropy.

Zasady handlu dla pary USD / CAD są dość proste. Lepiej nie stosować maksymalnej dźwigni, a handlować w perspektywie krótkoterminowej. Zlecenia stop loss lepiej ustawić w krótkiej odległości od pozycji wejścia oraz uwzględniać minima i maksima. Pamiętaj o stosowaniu analizy technicznej i fundamentalnej, oraz nie zapominaj o monitorowaniu statystyk, wolumenu transakcji i depozytów gotówkowych.

Błąd
Wiadomość: