USD/MXN – US Dollar do Mexican Peso

Para walutowa USD / MXN jest przedmiotem handlu wielu traderów na rynku Forex. Jest to wygodny i przewidywalny instrument finansowy, który pozwala osiągać wysokie zyski. Peso meksykańskie charakteryzuje się dużą zmiennością. To sprawia, że handel USD / MXN staje się bardzo dynamiczny i zyskowny.

Informacja podstawowa

Gospodarka Meksyku tradycyjnie wykazuje silny wzrost, który jest zauważalny w PKB tego kraju. Kryzysy dotknęły kraj w 1994 i 2008 r. i znacząco uderzyły w gospodarkę. Jednak Meksyk dość szybko powrócił do normy. Kryzys w Ameryce Południowej w 2002 r. w ogóle nie wpłynął na wskaźniki PKB w tym kraju. W tym czasie Meksyk utrzymywał silny wzrost gospodarczy, w przeciwieństwie do innych krajów regionu.

Peso wzmacnia się z powodu kilku kluczowych czynników. Każdy inwestor, który zamierza handlować USD / MXN, musi koniecznie o nich wiedzieć. Gospodarka Meksyku jest bezpośrednio zależna od cen ropy. Kraj jest jednym z kluczowych eksporterów czarnego złota w regionie. W czasie, gdy ceny ropy osiągnęły najwyższy w historii poziom w 2008 r., gospodarka Meksyku wykazała szybki wzrost.

Eksport „czarnego złota” stanowi około 10% dochodów kraju. Ostre skoki cen ropy niemal natychmiast wpływają na peso. Rząd pobiera ogromny podatek od głównej firmy naftowej Pemex w kraju. Stanowi on około 30% meksykańskiego budżetu państwa. Pod względem dynamiki USD / MXN pod wieloma względami jest podobna do rubla rosyjskiego, który jest również bardzo zależny od cen ropy.

Kraj ma bliskie relacje gospodarcze ze Stanami Zjednoczonymi. To znacznie zwiększa płynność meksykańskiej waluty krajowej. W rzeczywistości USD / MXN jest wskaźnikiem interakcji gospodarczych między USA a Meksykiem. Na przykład w 2014 r. Stany Zjednoczone eksportowały towarów i usług do Meksyku na łączną kwotę 240 mld USD. Odwrotny przepływ handlowy wynosił 294 mld USD. Podobny udział w bilansie handlowym USA i Meksyku pozytywnie wpływa na peso.

W ciągu ostatnich 20 lat MXN tracił pozycję w stosunku do USD. Gospodarka Meksyku jest silnie uzależniona od Stanów Zjednoczonych.

Spadek cen ropy mocno uderzył w MXN. Sytuacja pogarsza się również ze względu na zmniejszenie ilości wydobywanego „czarnego złota”. Wskutek tego meksykańska gospodarka otrzymuje podwójne obrażenia. Swego czasu doprowadziło to do silnej dewaluacji peso. Inwestycje do kraju spadły, co znacząco wpłynęło na płynność MXN.

Zasady handlowe

Instrument finansowy USD / MXN charakteryzuje się dużą zmiennością, co rzadko występuje w przypadku innych par walutowych Forex. Peso meksykańskie jest w stanie wykazać dzienną zmianę cen na poziomie 200–300 pkt. Najaktywniej handel USD / MXN ma miejsce od 11:00 do 18:00 GMT. Wynika to z bezpośredniego ze związku między pesos a ropą.

Aby handlować USD / MXN, musisz użyć różnych narzędzi. Uważnie oglądaj wiadomości. Szczególne znaczenie mają wiadomości z rynków towarowych. Zalecamy również zwrócenie uwagi na zmiany wskaźników makroekonomicznych w Meksyku i USA. Stopy dyskontowe dla obu walut odgrywają ważną rolę w kształtowaniu kursu USD / MXN. Stopa bezrobocia i PKB Meksyku i Stanów Zjednoczonych znacząco wpływają na notowania danego instrumentu finansowego.

Przeprowadź analizę techniczną USD / MXN w różnych zakresach czasowych. Możesz więc określić trend krótko-, średnio- i długoterminowy. Biorąc pod uwagę dużą zmienność pary walutowej, należy ściśle przestrzegać zasad zarządzania pieniędzmi. Nie nadużywaj korzystania z dźwigni. Każdy gwałtowny skok kursu może szybko zmniejszyć depozyt.

Błąd
Wiadomość: