Aktywność gospodarcza w Wielkiej Brytanii kontynuowała spadek w maju

Aktywność gospodarcza w Wielkiej Brytanii kontynuowała spadek w maju

Badanie przeprowadzone przez firmę badawczą IHS Markit wykazało, że aktywność gospodarcza w Wielkiej Brytanii kontynuowała spadek w maju, pomimo osłabienia środków wprowadzonych w celu zwalczania pandemii COVID-19 i spowolnienia gospodarczego. Złożony wskaźnik aktywności biznesowej PMI, obejmujący obszary produkcji i usług, wzrósł w ubiegłym miesiącu do 30 pkt z 13,8 pkt w poprzednim miesiącu. Pomimo wzrostu wartości wskaźnika aktywność nadal spada, ponieważ wciąż pozostaje ona poniżej 50 pkt. Nieznaczny wzrost w maju wykazał także wskaźnik sektora usług, który wzrósł do 29 pkt w porównaniu z kwietniowym poziomem 13,4 pkt. Niższe wydatki konsumpcyjne doprowadziły do ​​spadku zamówień przez usługodawców. Popyt na usługi ze strony konsumentów pozostał bardzo słaby. Nastroje uczestników ankiety poprawiły się nieznacznie w porównaniu do marcowych wyników, ale obawa o wzrost wydatków nadal pozostaje.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: