Bezrobocie w strefie euro wzrosło w kwietniu do 7,3%

Bezrobocie w strefie euro wzrosło w kwietniu do 7,3%

Eurostat poinformował o utrzymującym się bezrobociu w strefie euro. Według wyników z kwietnia jego poziom wyniósł 7,3%. Jednocześnie w marcu bezrobocie wynosiło 7,1%. Pomimo wzrostu wskaźnika, jego wynik okazał się lepszy niż oczekiwali analitycy. Zakładano, że bezrobocie wzrośnie do 8,2%. Eurostat opublikował również dane dotyczące bezrobocia w Unii Europejskiej. Jego poziom wzrósł w miesiącu sprawozdawczym do 6,6% z marcowej wartości w 6,4%. Łączna liczba osób bez pracy w krajach UE osiągnęła 14 mln 79 tys. osób. W krajach strefy euro liczba bezrobotnych wzrosła do 11 mln 919 tys. osób. Bezrobocie wśród młodej populacji Unii Europejskiej i strefy euro szacuje się odpowiednio na 15,4% i 15,8%. Liderami pod względem bezrobocia były takie kraje, jak Grecja i Hiszpania. Jednocześnie najniższe wartości wskaźnika odnotowano w Czechach, Polsce, a także w Holandii i Niemczech. Pandemia koronawirusa poważnie userzyła w europejską gospodarkę. Środki ograniczające spowodowały zmniejszenie liczby miejsc pracy w regionie, co doprowadziło do wzrostu bezrobocia.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: