Amerykański ekspert przewiduje gwałtowny spadek dolara

Stephen Roach, główny ekonomista Morgan Stanley Asia, przedstawił swoją prognozę dotyczącą dolara. Stwierdził, że amerykańska waluta pozostaje najbardziej przewartościowana spośród innych głównych walut. W tym roku dolar spadł już o ponad 4,3% i ten trend będzie kontynuowany w przyszłości. Ekspert uważa, że ​​do końca przyszłego roku dolar może stracić 35% swojej wartości. Stephen Roach wymienił 3 główne powody, które się do tego przyczynią. Najważniejszym z nich jest narastająca nierównowaga w gospodarce amerykańskiej. Nastąpi ona w kontekście rosnącego deficytu na rachunku obrotów bieżących i gwałtownego spadku oszczędności krajowych. Spadkowi dolara będzie sprzyjać także wzrost globalnego popytu na inne waluty. Mówimy przede wszystkim o euro i chińskim juanie. Trzecim czynnikiem, który w pewnym stopniu przyczyni się do spadku wartości dolara, jest zanik wyłączności w USA. Stephen Roach jest przekonany, że tegoroczny spadek dolara to dopiero początek.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: