Ministrowie energii G-20 wzywają do koordynacji

Minister energetyki Rosji Aleksander Nowak powiedział, że ministrowie energetyki krajów G20 podkreślają potrzebę skoordynowanych działań. Wymaga tego trudna sytuacja, która powstała w światowej gospodarce w związku z pandemią koronawirusa. Jednocześnie rosyjski minister uważa, że ​​równowaga na rynku ropy została już osiągnięta. Było to spowodowane ograniczeniem wydobycia ropy w ramach porozumienia OPEC + oraz pewnym ożywieniem popytu przy rosnącej aktywności gospodarczej w wielu krajach. Jednocześnie na świecie utrzymuje się wysoki stopień niepewności związany z przewidywaną drugą falą pandemii koronawirusa. Jego konsekwencje mogą mieć negatywny wpływ na dynamikę popytu na ropę i produkty ropopochodne. Szefowie energii krajów G20 uważają, że konieczne jest stałe monitorowanie rozwoju sytuacji na świecie, aw razie potrzeby podejmowanie działań na rzecz utrzymania stabilności na rynku ropy. Uczestnicy spotkania omówili także kwestie związane z Porozumieniem Klimatycznym. Jego realizacja znacząco wpłynie na światową energetykę.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: