Australia: warunki biznesowe uległy poprawie

Australia: warunki biznesowe uległy poprawie

Narodowy Bank Australii poinformował o znaczącym wzroście grudniowej wartości indeksu, który ocenia warunki prowadzenia biznesu w kraju. Wzrósł on do 14 pkt z listopadowego poziomu 7 pkt. Takiego wzrostu nie obserwowano w Australii od ponad dwóch lat.

Jednocześnie indeks odzwierciedlający stopień zaufania australijskiego biznesu do gospodarki kraju wykazał w grudniu ujemną dynamikę. W listopadzie spadł do 4 pkt z 13 pkt. Eksperci uważają, że było to spowodowane wybuchem zakażeń w Sydney.

Wskaźnik zatrudnienia po raz pierwszy w czasie kryzysu powrócił do dodatniej wartości. Na tle poprawiającej się koniunktury wskaźnik oceniający wykorzystanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstw wykazał w grudniu wzrost o 1,8 % do 80,9%.

Jednocześnie w przeglądzie Narodowego Banku zauważono, że w grudniu utrzymał się słaby poziom inwestycji kapitałowych. Zlecenia forward również pozostają niskie. Ogólnie rzecz biorąc, opublikowane dane wskazują na pomyślne ożywienie australijskiej gospodarki.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: