Zaufanie gospodarstw domowych we Francji w dół

Zaufanie konsumentów do francuskiej gospodarki w styczniu uległo znacznemu pogorszeniu. Wskazuje na to odpowiedni wskaźnik, którego wartość w pierwszym miesiącu br. została ustalona na poziomie 92 ​​pkt. W grudniu ubiegłego roku indeks wyniósł 95 pkt.

W tym miesiącu znacznie spadł udział gospodarstw domowych gotowych na duże zakupy. W porównaniu do poprzedniego miesiąca odpowiedni wskaźnik spadło o 6 pkt. Wskaźnik określający stosunek Francuzów do swojej przyszłej sytuacji finansowej obniżył się w ciągu miesiąca o 5 pkt, spadając poniżej średniej.

Ocena przez konsumentów swojej przeszłej sytuacji finansowej pogorszyła się o 2 pkt. W styczniu znaczący wzrost wykazał wskaźnik określający udział gospodarstw domowych dążących do zwiększenia oszczędności. Jego wartość podskoczyła o 11 pkt, osiągając poziom z 2012 roku.

Gospodarstwa domowe oceniają obecnie swoją zdolność do oszczędzania o 2 pkt wyżej niż w grudniu. Jednocześnie ich ocena przyszłej zdolności oszczędzania spadła o jeden punkt.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: