Bank Centralny Australii pozostawił główną stopę procentową na poziomie 0,25%

Bank Centralny Australii pozostawił główną stopę procentową na poziomie 0,25%

Posiedzenie Banku Rezerw Australii zakończyło się przyjęciem oczekiwanej decyzji w sprawie głównej stopy procentowej. Postanowiono utrzymać ją na obecnym poziomie w 0,25%. W swoim komunikacie Bank Centralny podaje, że zmiana kursu będzie możliwa dopiero po osiągnięciu celów zatrudnienia i inflacji. W dokumencie napisano również, że gospodarka kraju pozostaje w trudnej sytuacji w obliczu globalnych problemów związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Perspektywy wzrostu gospodarczego pozostają niepewne. W tej sytuacji Bank Centralny zamierza podjąć działań wspierających biznes i ludność kraju. W marcu wprowadzono pakiet stymulacyjny, który zapobiegł poważniejszemu spadkowi gospodarczemu i utracie miejsc pracy. Bank Centralny Australii rozważy dodatkowe programy motywacyjne, jeśli zajdzie taka potrzeba. Philip Low, szef Banku Rezerw, zauważył, że ożywienie w gospodarce będzie raczej nierównomierne z powodu wybuchu koronawirusa w stanie Wiktoria.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: