Marathon Petroleum odnotowała straty za kwartał

Amerykański koncern Marathon Petroleum, specjalizujący się w rafinacji ropy naftowej, a także świadczeniu usług marketingowych i transportowych, zakończył drugi kwartał skorygowaną stratą w wysokości 868 mln USD wobec zysku w wysokości 1,148 mld USD w tym samym okresie 2019 r. W przeliczeniu na akcję strata wyniosła 1 cent, podczas gdy ekonomiści prognozowali 1,77 USD. Zysk netto na koniec kwartału wyniósł 9 mln USD, w porównaniu z 1,106 mld USD rok wcześniej. Przychody na koniec kwartału wyniosły 15,024 mld USD, w porównaniu z 33,529 mld USD w tym samym okresie 2019 r. Według ekspertów jego wielkość miała wynieść 21,729 mld USD. Popyt na produkty firmy spadł w związku z negatywnym wpływem pandemii koronawirusa. Aby poradzić sobie ze skutkami pandemii, firma zamierza w tym roku obniżyć wydatki kapitałowe o 1,4 mld USD. Planuje również obniżyć koszty operacyjne o 950 mln USD.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: