Bank Centralny Turcji pozostawił stopę kluczową bez zmian

Po czerwcowym spotkaniu Centralny Bank Turcji nie zmienił stopy podstawowej, utrzymując ją na poziomie 8,25%. Ta decyzja była zaskoczeniem dla ekonomistów, którzy przewidywali dalszy spadek. Stopa 8,25% została ustalona przez turecki organ regulacyjny na spotkaniu pod koniec maja. Stopa została obniżona z 8,75% sprzed tygodnia. Czerwcowa decyzja banku centralnego była oparta na prognozach inflacyjnych. Po raz pierwszy od 5 miesięcy roczna inflacja w Turcji spadła do 11,9%. Ważnym pozytywnym czynnikiem jest również stopniowe ożywienie gospodarcze, które rozpoczęło się w kraju na tle łągodzenia ograniczeń nałożonych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Pandemia COVID-19 zmniejszyła przychody z tureckiego eksportu i turystyki. Bank Centralny powiedział, że spodziewa się ożywienia eksportu, a także spadku ceny towarów. Oba te czynniki z kolei będą wspierać bilans płatniczy kraju.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: