UE zamierza przedstawić jednolity raport giełdowy

UE zamierza przedstawić jednolity raport giełdowy

Komisja Europejska ogłosiła plany utworzenia europejskiego zintegrowanego rynku kapitałowego, który powinien zacząć działać po ostatecznym wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. W związku z tym KE zamierza zaproponować jedno sprawozdanie na temat transakcji na giełdach w UE. Tak zwana skonsolidowana baza danych obejmie ponad 20 platform handlowych w Europie, które pomogą europejskim firmom pozyskać fundusze poprzez emisję akcji i obligacji po tym, jak gospodarka UE zacznie stopniowo wychodzić z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Opracowywane są odpowiednie zmiany legislacyjne. Planowane jest utworzenie skonsolidowanej taśmy do czwartego kwartału przyszłego roku. Unia Europejska od dawna dąży do usprawnienia europejskiego rynku akcji, a w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii rozwiązanie tego problemu stało się jeszcze bardziej istotne. Komisja Europejska przedstawi wnioski na temat utworzenia unii rynków kapitałowych do 23 września.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: