Bank Korei pozostawia stopę na obecnym poziomie

Bank Korei pozostawia stopę na obecnym poziomie

Po regularnym posiedzeniu Bank Centralny Korei Południowej podjął decyzję o pozostawieniu podstawowej stopy procentowej na poziomie 0,5%, ustalonej w maju ubiegłego roku. W komunikacie banku odnotowano wzrost inflacji i nastąpienie nierównowagi w gospodarce. Z tego powodu regulator dopuszcza skrócenie programu motywacyjnego w krótkim okresie. BC Korei Południowej również opublikował zaktualizowaną prognozę na br. Oczekuje m.in., że roczny PKB wzrośnie o 4%. Wcześniej prognozowano wzrost na poziomie 3%. Prognozy Banku Korei dotyczące wzrostu gospodarczego w przyszłym roku pozostały na poziomie 3%. Eksperci zauważają, że jeśli PKB Korei Południowej wzrośnie w tym roku o 4%, będzie to rekordowy wzrost od 2010 roku. Podwyższono również prognozę inflacji banku. Na koniec roku ma ona osiągnął 1,8%, czyli o 0,5 pkt proc. więcej niż szacowano wcześniej. Korea Południowa zakończyła kryzysowy rok 2020 ze spadkiem PKB o 1%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: