Zyski dużych przedsiębiorstw przemysłowych w Chinach w górę

Zyski dużych przedsiębiorstw przemysłowych w Chinach w górę

Chiński Urząd Statystyczny poinformował o wzroście zysków dużych przedsiębiorstw przemysłowych kraju za cztery miesiące br. o 106% w ujęciu rocznym do 2,6 bln CNY. W porównaniu do tego samego okresu 2019 roku wzrost wyniósł 49,6%. Liderami pod względem wzrostu zysków stały się firmy branży metalurgicznej i motoryzacyjnej. Przedstawiciel działu statystycznego zauważył, że znaczący wzrost wskaźnika był możliwy dzięki szybkiemu ożywieniu popytu. Liczby zostały obliczone na podstawie danych z firm, których roczne przychody przekraczają 20 mln CNY. Przedsiębiorstwa państwowe w Chinach wykazały mniejszy wzrost zysku netto – o 63% do 412 mld CNY za cztery miesiące br. Przychody przedsiębiorstw państwowych spadły o 9,2% do 17 bln CNY – według danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: