Bank Norwegii pozostawił kluczową stopę na poziomie 0%

Bank Norwegii pozostawił kluczową stopę na poziomie 0%

Posiedzenie Banku Norwegii w dniu 17 czerwca zakończyło się decyzją o pozostawieniu podstawowej stopy bez zmian – na poziomie 0%. Bank Centralny zapowiedział jednak, że podniesie stawkę we wrześniu br. Prezes BC Oystein Olsen oświadczył, że stopa będzie podnoszona co kwartał o 25 pkt bazowych przez cały rok. Nie było to zaskoczeniem dla analityków, ponieważ gospodarka krajowa wykazuje szybkie tempo ożywienia w warunkach stopniowego łagodzenia ograniczeń. Według szacunków norweskiego regulatora do końca 2024 r. stopa procentowa może wzrosnąć do 1,5%. Oczekuje się, że krajowa gospodarka będzie nadal rozwijać się w dobrym tempie dzięki ożywieniu po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Inflacja krajowa spadła w maju poniżej celu 2%. Jednocześnie Bank Centralny zwrócił uwagę na ryzyko dalszego wzrostu inflacji na tle jej przyspieszenia na świecie. Niestabilność finansowa również pozostaje zagrożona ze względu na utrzymujące się od dawna niskie stopy procentowe.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: