Inflacja Strefy Euro przyspiesza do 2%

Inflacja Strefy Euro przyspiesza do 2%

Eurostat potwierdził wstępne szacunki dynamiki cen konsumpcyjnych. W maju ich wzrost w Strefie Euro przyspieszył do 2% w ujęciu rocznym z kwietniowych 1,6%. W stosunku do poprzedniego miesiąca inflacja była na poziomie 0,3%. Obliczenia z wyłączeniem zmiennych kategorii towarów (alkoholu, żywności i nośników energii) wykazały wzrost w maju o 1% w stosunku do cen sprzed roku i o 0,7% w stosunku do cen z kwietnia. Wskaźnik ten jest wykorzystywany przez EBC do oceny sytuacji w gospodarce regionu. W krajach Unii Europejskiej w maju nastąpiło przyspieszenie inflacji w ujęciu rocznym o 0,3 pkt proc. do 2,3%. W ujęciu miesięcznym ceny w UE wzrosły o 0,3%. W Niemczech i Hiszpanii inflacja w maju wyniosła 2,4%, a miesiąc wcześniej była 2,1% i 2%. We Francji i we Włoszech inflacja wyniosła 1,8% i 1,2% wobec 1,6% i 1% w kwietniu.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: