Bank of America: zysk kwartalny rośnie

Bank of America: zysk kwartalny rośnie

Jeden z największych konglomeratów finansowych w Stanach Zjednoczonych Bank of America zakończył drugi kwartał z zyskiem netto w wysokości 8,96 mld USD. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jego wolumen wzrósł 2,7-krotnie. Zysk na akcję w wysokości 1,03 USD przekroczył szacunki ekonomistów na poziomie 0,77 USD. Jednak przychody w 21,5 mld USD okazały się niższe od prognoz zakładających 21,8 mld USD i spadły o 4% w ciągu dwunastu miesięcy. Zysk netto wzrósł głównie kosztem rozwiązania rezerw o wartości 2,2 mld USD. W okresie sprawozdawczym przychody pozaodsetkowe zmniejszyły się o 2% – do 11,2 mld USD. Operacje z aktywami o stałym dochodzie, towarami i walutami przyniosły dochody w wysokości 2 mld USD, czyli o 38% mniej niż przed rokiem. Jednocześnie dochody z kapitału wzrosły o 33%. Bankowość detaliczna wzrosła w ciągu roku o 4,3%. Roczny wzrost depozytów wyniósł 21%. Od początku roku kapitalizacja Bank of America wzrosła o 31,5%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: