Citigroup osiągnął rekordowy wzrost zysku netto

Citigroup osiągnął rekordowy wzrost zysku netto

Jeden z największych na świecie amerykańskich banków Citigroup zakończył kwiecień-czerwiec br. z zyskiem netto w 6,2 mld USD, zwiększając go prawie 6 razy w porównaniu poprzednim rokiem. W przeliczeniu na akcję zysk wyniósł 2,85 USD, co znacznie przekracza szacunki ekonomistów na poziomie 1,97 USD. W okresie sprawozdawczym przychody osiągnęły 17,47 mld USD po wzroście o 12%. Eksperci przewidywali wzrost przychodów do 17,22 mld USD. Sprzedaż detaliczna wygenerowała dla banku 6,8 mld USD przychodów po spadku o 7% w ciągu roku. Jednocześnie po ubiegłorocznej stracie 703 mln USD oddział ten był w stanie osiągnąć zysk netto w wysokości 1,8 mld USD. Przychody z pracy z klientami instytucjonalnymi spadły o 14% do 10,4 mld USD, a zysk netto dla tego sektora wzrósł do 3,8 mld USD. Aktywa o stałym dochodzie wygenerowały przychód w wysokości 3,2 mld USD po spadku o 43% w ciągu roku. Jednocześnie w okresie sprawozdawczym bank zwiększył przychody operacyjne o 7% – do 11,2 mld USD.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: