Bank Rezerw Australii pozostawia stopę bez zmian

W Australii zakończyło się regularne posiedzenie Banku Centralnego, na którym podjęto decyzję nie zmieniać obecnego kursu stawki, który kształtuje się na poziomie 0,1%. Jednocześnie analitycy byli zaskoczeni decyzją BC o zwiększeniu programu zakupu obligacji rządowych o 100 mld AUD. W swoim przemówieniu na konferencji prasowej Philip Lowe, szef Banku Centralnego Australii, zwrócił uwagę, że tempo ożywienia gospodarczego kraju przekracza oczekiwania.

W ostatnim czasie odnotowano znaczący wzrost zatrudnienia. Bezrobocie spadło już do 6,6%. Sprzedaż detaliczna również wykazuje dodatnią dynamikę. Wiele gospodarstw domowych, które wcześniej otrzymały odroczenie spłaty pożyczek, ponownie zaczęło dokonywać płatności.

Philip Lowe powiedział, że pozytywne zmiany w kraju były możliwe dzięki skutecznej walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz wsparciu gospodarki i ludności ze strony rządu i Banku Centralnego.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: