Inflacja we Francji w górę

Według francuskiego Urzędu Statystycznego tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w kraju przyspieszyło. Jeśli w grudniu utrzymywała się zerowa dynamika cen, to w styczniu inflacja wzrosła do 0,6%. Wskaźnik obliczano w odniesieniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku i zgodnie z normami krajowymi.

W ujęciu miesięcznym styczniowa inflacja stanowiła 0,2%. Przyspieszenie tempa wzrostu cen konsumpcyjnych jest związane ze wzrostem cen usług i towarów przemysłowych. Dodatkowo w poprzednim miesiącu nastąpiło wyhamowanie tempa spadku kosztów paliw do 5,9% z grudniowego poziomu 7%.

Produkty spożywcze wzrosły o 1% rok do roku. Jednocześnie w grudniu spadły o 0,9%. Podobną dynamikę odnotowano w przypadku towarów przemysłowych. Koszt usług wzrósł w styczniu o 0,9%. Inflacja we Francji, liczona według norm obowiązujących w krajach UE, przekroczyła styczniowe prognozy.

W ujęciu rocznym ceny wzrosły o 0,8%, a w stosunku do grudnia o 0,3%. Jednocześnie analitycy przewidywali wzrost cen odpowiednio o 0,4% i 0,1%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: