Bank Rezerw Australii utrzymuje stopę na poziomie 0,1%

Bank Rezerw Australii utrzymuje stopę na poziomie 0,1%

W Australii zakończyło się regularne posiedzenie Banku Centralnego, na którym zapadła oczekiwana decyzja o utrzymaniu głównej stopy procentowej na poziomie 0,1%. W listopadzie ubiegłego roku kurs obniżono. Obecnie wiele banków centralnych na świecie boryka się z problemem wzrostu stóp długu publicznego w warunkach gwałtownego wzrostu sprzedaży obligacji. Philip Lowe, szef Banku Rezerw Autralii, powiedział, że BC zamierza podjąć działania, aby stopy zadłużenia rządowego nie przekroczyły komfortowego poziomu. Mówiąc o bazowej stopie procentowej, Philip Lowe nie widzi jeszcze możliwości jej podwyższenia. Najprawdopodobniej pozostanie na rekordowo niskim poziomie przez następne trzy lata. Rada Dyrektorów Australijskiego Banku Centralnego rozważy podniesienie stopy tylko w przypadku dalszego wzrostu inflacji do 2-3%. A do tego konieczna jest poprawa sytuacji na rynku pracy. Płace powinny rosnąć w szybszym tempie niż dotychczas.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: