Spadająca ilość urodzeń pogorszy wzrost gospodarki Chin

Spadająca ilość urodzeń pogorszy wzrost gospodarki Chin

Chińska gospodarka wykazuje oznaki trwałego ożywienia. Kraj był w stanie szybko poradzić sobie z konsekwencjami pandemii koronawirusa dzięki wsparciu ze strony rządu. Niektórzy ekonomiści wyrazili opinię, że ChRL może obejść Stany Zjednoczony pod względem gospodarczym do 2028 roku. Jednak The Wall Street Journal podaje, że perspektywy wzrostu chińskiej gospodarki mogą okazać się gorsze od prognoz na tle trudnej sytuacji demograficznej w kraju. Według dostępnych danych w ubiegłym roku liczba dzieci urodzonych w Chinach była najniższa od ponad 60 lat. Według publikacji w średnim okresie w kraju nastąpi zmniejszenie siły roboczej, a także spowolnienie wzrostu wydajności pracy. Z tego powodu Chiny nie będą w stanie wyprzedzić Stany Zjednoczone pod względem PKB. Stany Zjednoczone natomiast mogą odzyskać pozycję lidera, sprowadzając siłę roboczą z innych krajów.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: