BASF przedstawił wyniki za kwartał

BASF przedstawił wyniki za kwartał

BASF, największy na świecie koncern chemiczny, podał, że jego wolumen produktów sprzedanych w okresie od października do grudnia 2020 roku wzrósł o 8% w ujęciu rocznym do 15,9 mld euro. Niemiecka spółka na koniec kwartału miała EBITDA bez czynników jednorazowych na poziomie 2,1 mld euro, czyli 15% powyżej tego samego wskaźnika sprzed roku. Jednocześnie roczny wzrost EBIT, również bez uwzględnienia czynników jednorazowych, wyniósł 32% i osiągnął 1,1 mld euro. Ten sam wskaźnik za kwartał wyniósł 932 mln euro, zwyżkując 61% w porównaniu z rokiem poprzednim. Sprzedaż za cały miniony rok wyniosła 59,1 mld euro, co prawie równa się tej samej wartości sprzed roku. Pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na wyniki spółki, co doprowadziło do spadku jej zysków we wszystkich segmentach biznesowych, z wyjątkiem rozwiązań przemysłowych. Pod koniec roku przepływy pieniężne z działalności operacyjnej spadły do ​​5,4 mld euro z 7,5 mld euro rok wcześniej.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: