Wydatki Amerykanów w górę w styczniu

Wydatki Amerykanów w górę w styczniu

Departament Handlu USA w styczniu br. odnotował najbardziej znaczący wzrost dochodu w Ameryce od kwietnia ubiegłego roku, który wyniósł aż 10% w stosunku do poprzedniego miesiąca, kiedy wzrost był na poziomie 0,6%. Ocena ekspertów zakładała słabszy wzrostu wskaźnika – o 9,5%. Ponadto najwyższy wzrost od czerwca ubiegłego roku wykazały również wydatki amerykańskich gospodarstw domowych, które w ciągu ostatniego miesiąca wzrosły o 2,4%, podczas gdy prognozy ekonomistów zakładały 2,5% wzrost. Miesiąc wcześniej wskaźnik ten spadł o 0,4%. Wydatki konsumenckie w USA odgrywają ważną rolę w dynamice PKB. Do ich wzrostu w minionym miesiącu przyczyniły się wyższe wypłaty i zasiłki dla bezrobotnych. Raport ministerstwa wskazuje również na styczniowy wzrost stopy oszczędności do 20,5%. W pierwszym miesiącu roku roczna inflacja wyniosła 1,5%, a w porównaniu z grudniem ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,3%. Z wyłączeniem żywności i energii inflacja wyniosła 1,5%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: