BC Korei Południowej pozostawia stopę na poziomie 0,5%

BC Korei Południowej pozostawia stopę na poziomie 0,5%

Po spotkaniu Bank Centralny Korei Południowej podjął oczekiwaną decyzję o utrzymaniu głównej stopy procentowej na poziomie 0,5%. Analitycy, którzy uczestniczyli w sondażu przeprowadzonym przez The Wall Street Journal, zakładali właśnie taki rozwój wydarzeń.

W swoim komunikacie Bank Centralny informuje, że gospodarka kraju wykazuje oznaki ożywienia. Na razie nie ma jednak podstaw do korygowania polityki pieniężnej. Obecna polityka potrwa do czasu powrotu gospodarki do stanu sprzed kryzysu.

Bank Centralny potwierdził prognozę wzrostu produktu krajowego brutto w 2021 roku o 3%. Jednocześnie w górę zrewidowano prognozę inflacji: z 1% do 1,3%. W przyszłym roku tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w Korei Południowej przyspieszy do 1,4%, a gospodarka wzrośnie o 2,5%.

Według wcześniej opublikowanych danych, PKB Korei Południowej skurczył się o 1% w 2020 roku. Wsparcie państwa zminimalizowało szkody spowodowane pandemią koronawirusa. W zeszłym roku Bank Centralny Korei Południowej obniżył główną stopę procentową o 75 pkt bazowych.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: