Meksyk: wzrost inflacji słabszy od prognoz

Meksyk: wzrost inflacji słabszy od prognoz

W pierwszych dwóch tygodniach lutego br. inflacja w Meksyku okazała się słabsza, niż oczekiwano. Według Krajowego Departamentu Statystyki roczny wzrost cen konsumpcyjnych w okresie od 1 do 14 lutego wyniósł 3,84%.

Roczna inflacja w kraju przyspieszyła w stosunku do wzrostu cen o 3,74% w ostatnich dwóch tygodniach poprzedniego miesiąca. Jednocześnie prognozy ekonomistów zakładały większy roczny wzrost wzrostu cen – 3,88%.

Wzrost cen był wspierany głównie wzrostem cen produktów paliwowych oraz niektórych warzyw i owoców. W okresie od 1 lutego do 14 lutego ceny konsumpcyjne w kraju wzrosły o 0,23% w porównaniu do ostatnich dwóch tygodni stycznia.

Jednocześnie resort podał, że inflacja bazowa bez uwzględnienia cen energii i żywności wyniosła w podanym okresie 3,84%. W porównaniu do poprzednich dwóch tygodni ceny bazowe po wyłączeniu cen energii i żywności wzrosły o 0,22%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: