Chińskie władze starają się przekształcić Ant Group

Chińskie władze starają się przekształcić Ant Group

Na początku tego roku media informowały o uporczywych rekomendacjach chińskich władz dotyczących reorganizacji struktury biznesowej Ant Group. Przekształcenie największej w kraju firmy technologicznej w holding finansowy pozwoli na bardziej ścisłą regulację jej działalności. Według informacji opublikowanych w poniedziałek przez Ludowy Bank Chin, przedstawiciele BC i szeregu innych regulatorów mają się spotkać z kierownictwem Ant Group. Na tym spotkaniu planowane jest omówienie opracowanego planu eliminacji zidentyfikowanych niedociągnięć w działalności firmy. Z polecenia chińskich organów regulacyjnych zwrócono się do Ant Group o wyeliminowanie czynników, które spowodowały nieuczciwą konkurencję na platformie płatniczej Alipay, na której zarejestrowanych jest ponad 1 mld klientów z Chin. Ponadto firma musi opracować i wdrożyć plan poprawy ładu korporacyjnego i znaleźć sposoby na zmniejszenie aktywów funduszu wspólnego inwestowania Yu’e Bao.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: