Bezrobocie w krajach OECD w dół

Bezrobocie w krajach OECD w dół

Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju stopa bezrobocia w krajach członkowskich wyniosła w lutym 6,7%, wobec 6,8% w poprzednim miesiącu. Jednak liczba ta wciąż przekracza stopę bezrobocia odnotowaną przed wybuchem pandemii koronawirusa. Całkowita liczba zarejestrowanych bezrobotnych w krajach OECD wynosi 44,042 mln. Odnotowano spadek liczby bezrobotnych kobiet do 6,9%. Podobnie zmniejszył się wskaźnik bezrobocia wśród mężczyzn do 6,5%. Oba wskaźniki spadły o 0,1 pkt procentowego. Wśród młodzieży stopa bezrobocia wyniosła 13,7%, po spadku o 0,3 pkt procentowego. Lutowa stopa bezrobocia w Strefie Euro została ustalona na poziomie 8,3%, utrzymując wartość z poprzedniego miesiąca. W Stanach Zjednoczonych odnotowano redukcję bezrobocia do 6,2% z 6,3%, a w Kanadzie do 8,2% z 9,4%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: