Chiny są dalekie od spełnienia warunków USA

Chiny są dalekie od spełnienia warunków USA

Stany Zjednoczone i Chiny podpisały pierwszą fazę umowy handlowej w styczniu 2020 r., co skutkowało tymczasowym zawieszeniem wojny handlowej między tymi krajami. Chińskie władze zobowiązały się do dodatkowych zakupów towarów i usług ze Stanów Zjednoczonych w wysokości co najmniej 200 mld USD na lata 2020 i 2021. Jednak według Peterson Institute for International Economics zobowiązania te nie zostały dotychczas spełnione. Bezpośrednio po podpisaniu tej umowy wielu ekspertów wyraziło opinię, że wielkość planowanych zakupów przez Chiny jest niezwykle trudna do zrealizowania. Sytuacja stała się jeszcze bardziej skomplikowana ze względu na negatywne konsekwencje pandemii koronawirusa. Eksperci Instytutu po przeanalizowaniu oficjalnych danych stwierdzili, że wolumen amerykańskich towarów zakupionych przez Chiny od początku tego roku do listopada nieznacznie przekroczył 50% planowanych 159 mld USD na 2020 r. i wyniósł zaledwie 82 mld USD. Jednocześnie najgorzej sytuacja wygląda z zakupem nośników energii, podczas gdy zakup produktów rolniczych prawie osiągnął planowany poziom.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: