Eksperci spodziewają się przyspieszenia wzrostu PKB w USA

Eksperci spodziewają się przyspieszenia wzrostu PKB w USA

Dzięki nowemu amerykańskiemu programowi stymulacyjnemu w wysokości 900 mld USD eksperci poprawili swoje prognozy wzrostu PKB na 2021 rok. Jednocześnie zwracają uwagę, że ustawodawcy zbyt długo zajmowali się tym pytaniem, więc spowolnienie gospodarcze w zimowych miesiącach jest nieuniknione. Ekonomiści uważają, że gospodarka USA rozpocznie poprawę w drugiej połowie roku. Środki z nowego pakietu stymulacyjnego zostaną przeznaczone na pomoc gospodarstwom domowym, bezrobotnym, oraz małym firmom. Teraz Capital Economics przewiduje wzrost PKB w 2021 r. na poziomie 5,5%, podczas gdy poprzedni szacunek był na poziomie 5%. Wszyscy ekonomiści są zgodni co do tego, że w przyszłym roku wydatki konsumenckie wykażą największe ożywienie. Sprzyjać temu będzie pomoc państwa i masowe szczepienia. Gdy ograniczenia zostaną zniesione, Amerykanie będą mogli ponownie zwiedzać restauracje, teatry i koncerty. Znowu zaczną podróżować, co ożywi transport lotniczy. Może to jednak nie nastąpić od razu, ponieważ ograniczenia będą jeszcze jakiś czas obowiązywać.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: