Dochód z tytułu podatków w górę w USA

Dochód z tytułu podatków w górę w USA

Amerykańskie Centrum Polityki Podatkowej przeprowadziło badanie, którego wyniki pokazały, że wolumen otrzymanych w tym roku podatków rośnie. W drugiej połowie roku fiskalnego zakończonego 30 czerwca dochody budżetowe z tytułu podatków przekroczyły nawet wielkość obserwowaną w analogicznym okresie sprzed kryzysu 2019 r. W ujęciu rocznym dochód z podatków wzrósł o 26,5%. W badaniu przeanalizowano sytuację w 43 stanach. Spadek podatków otrzymanych w ciągu sześciu miesięcy zaobserwowano tylko w dwóch z nich. Z badania wynika, że ​​okres od marca do czerwca ubiegłego roku był najgorszy pod względem wysokości otrzymanych podatków w całym okresie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. W stosunku do analogicznego okresu 2019 r. spadek wskaźnika był bardzo znaczący. O wzroście zaufania amerykańskich konsumentów i pomyślnym ożywieniu amerykańskiej gospodarki świadczy fakt, że w 2021 r. dochody podatkowe były wyższe niż w analogicznym okresie w 2019 r.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: