Przychód HP poniżej prognoz

Przychód HP poniżej prognoz

Amerykańska firma technologiczna HP zakończyła trzeci kwartał fiskalny do końca lipca z przychodami na poziomie 15,3 mld USD. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego ich wolumen wzrósł o 7%. Jednocześnie ekonomiści oczekiwali 15,9 mld USD przychodów. Słaby wzrost wynikał z niedoborów komponentów, co doprowadziło do wzrostu zaległych zamówień. Zdaniem kierownictwa firmy problem ten może się utrzymać na początku przyszłego roku. Sprzedaż komputerów osobistych przyniosła przychody w wysokości 10,4 mld USD, powtarzając wielkość sprzed roku. Jednocześnie w ciągu roku sprzedaż laptopów wzrosła o 2%, drukarek – o 24%, natomiast sprzedaż komputerów osobistych spadła o 7%. W okresie sprawozdawczym dochód netto wyniósł 1,1 mld USD, po wzroście o 57% w ciągu roku. Skorygowany zysk w wysokości 1 USD na akcję przekroczył prognozę ekonomistów na poziomie 0,84 USD. HP spodziewa się, że następny kwartał fiskalny zakończy się zyskiem w przedziale 84-90 USD na akcję.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: