Globalne zadłużenie w dół

Globalne zadłużenie w dół

Instytut Finansów Międzynarodowych IIF odnotował pierwszą od 2,5 roku redukcję globalnego zadłużenia w okresie styczeń-marzec br. Jego wolumen spadł o 1,7 bln USD, do 289 bln USD. W raporcie instytutu podaje się, że Stany Zjednoczone są największym dłużnikiem. Spadek wskaźnika globalnego był możliwy dzięki krajom rozwiniętym. Ich zadłużenie za ten okres spadło o 2,3 bln USD. Na początku kwietnia wielkość ich zadłużenia wynosiła 203 bln USD, czyli o 17,9 bln USD więcej niż ta sama kwota sprzed kryzysu. Jednocześnie kraje z gospodarkami wschodzącymi w kwartale zwiększyły swoje zadłużenie o 600 mld USD – do 86 bln USD, co stało się kolejnym rekordem. W całym okresie rozprzestrzeniania się koronawirusa zadłużenie USA wzrosło o 25% – do 28,3 bln USD. Podczas pandemii wszystkie stany zwiększyły swoje zadłużenie, lokując obligacje rządowe. Zadłużenie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych przekroczyło wielkość ich PKB. Całkowity dług światowy do światowego PKB wynosił 360% PKB.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: