Kwartalny zysk Coinbase trzykrotnie w górę

Kwartalny zysk Coinbase trzykrotnie w górę

Amerykańska firma Coindase Global, prowadząca platformę wymiany kryptowalut, odnotowała gwałtowny wzrost zysków w I kwartale tego roku, co wynikało ze zwiększonego zainteresowania handlem kryptowalutami. Zysk na akcję osiągnął 3,05 USD, co wskazuje na 3-krotny wzrost w porównaniu z IV kwartałem roku 2020. Przychód za pierwsze trzy miesiące tego roku wyniósł 1,8 mld USD, znacznie przewyższając swoją wartość z poprzednich trzech miesięcy wynoszącą 585 mln USD. W I kwartale ubiegłego roku firma miała przychód na poziomie 191 mln USD. Dobre wyniki kwartalne spowodowały, że akcje Coinbase wzrosły o ok. 3%. Na koniec okresu sprawozdawczego wielkość zysku netto została ustalona na ponad 771 mln USD, po prawie 4-krotnym wzroście z poprzedniego kwartału. W ujęciu rocznym wskaźnik ten podskoczył ponad 24 razy. Opłaty transakcyjne z Bitcoina stanowiły ok. 94% przychodów netto Coinbase w okresie styczeń-marzec, co wskazuje na dużą zależność firmy od wyników tego aktywa. W komunikacie firmy podaje się, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy koszt Bitcoina podwoił się, a cena Ethereum wzrosła prawie 3-krotnie. W ciągu kwartału firma ponad dwukrotnie zwiększyła liczbę wykonywanych miesięcznych transakcji, które teraz sięgają 6,1 mln.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: