Gospodarka Kanady w grudniu w górę

Gospodarka Kanady w grudniu w górę

Według oficjalnych statystyk PKB Kanady w grudniu 2020 roku wzrosło o 0,1%. Ożywienie gospodarcze spowolniło ze wzrostu o 0,8% w listopadzie. Mimo że wzrost gospodarczy obserwowany jest od 8 miesięcy z rzędu, aktywność gospodarcza w kraju pozostaje o 3% poniżej poziomu z lutego – przed początkiem kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Produkcja towarów wzrosła w grudniu o 0,6%, podczas gdy wskaźnik sektora usług spadł o 0,1%. W 12 z 20 branż odnotowano wzrost. Spółki górnicze, wydobywcze i naftowo-gazowe zwiększyły produkcję o 2,9%. Rozwój tego sektora obserwujemy już 4 miesięcy z rzędu. Produkcja ropy i gazu wzrosła o 2,5%. Jednocześnie po siedmiomiesięcznym wzroście w sektorze detalicznym w grudniu odnotowano spadek o 3,3%. Handel hurtowy spadł o 1,2%. W przetwórstwie przemysłowym nastąpił spadek o 1,1%. Równocześnie czasie w budownictwie odnotowano wzrost o 1,2%. W sektorze usług, edukacja, służba zdrowia, pomoc społeczna i administracja publiczna wykazały największy wzrost – o 3,1%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: