Kwartalne wskaźniki Targetu przekroczyły prognozy ekonomistów

Kwartalne wskaźniki Targetu przekroczyły prognozy ekonomistów

Korporacja Target, zarządzająca dużą siecią sklepów w Stanach Zjednoczonych, zakończyła czwarty kwartał fiskalny w dniu 30 stycznia z zyskiem netto w wysokości 1,38 mld USD. Wskaźnik wykazał wzrost w porównaniu do tych samych trzech miesięcy ubiegłego roku, kiedy odnotowano zysk w wysokości 834 mln USD. Skorygowany zysk na akcję na poziomie 2,67 USD był lepszy niż szacunki ekspertów na poziomie 2,54 USD. Przychody na koniec okresu w wysokości 28,34 mld USD wzrosły w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy o 21,1%. Prognoza ekonomistów zakładała 27,41 mld USD przychodów. W omawianym okresie spółka zanotowała wzrost sprzedaży internetowej o 118%, podczas gdy sprzedaż w handlu tradycyjnym wzrosła o 20,5%. Eksperci spodziewali się 17,1% wzrost sprzedaży w handlu tradycyjnym. Akcje Target wzrosły o 5,4% od początku tego roku.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: