Hiszpański Bank Centralny spodziewa się spadku PKB do 12,4% w 2020 roku

Hiszpański Bank Centralny spodziewa się spadku PKB do 12,4% w 2020 roku

Bank Hiszpanii rozważa dwa scenariusze możliwego rozwoju sytuacji w kraju w zależności od czasu trwania środków ograniczających wprowadzonych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dlatego jego prognoza zakłada spadek hiszpańskiego PKB w tym roku odpowiednio o 6,8% lub o 12,4%. W połowie ubiegłego miesiąca w kraju wprowadzono środki kwarantanny początkowo na 8, a następnie na 12 tygodni, co powoduje te dwa scenariusze. Bank centralny oczekuje, że straty hiszpańskiej gospodarki będą bardzo poważne. Jednocześnie dokładniejsza prognoza jest niemożliwa z uwagi na utrzymującą się niepewność co do czasu trwania i skutków pandemii. Niemniej jednak regulator oczekuje stopniowego ożywienia gospodarczego w drugiej połowie roku. Według jego szacunków w 2021 r. wzrost PKB Hiszpanii może mieścić się w przedziale od 5,5% do 8,5%. Jak wcześniej informowaliśmy, z powodu utrzymującego się niebezpieczeństwa dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa, rząd kraju zamierza przedłużyć twardy reżim w Hiszpanii do 9 maja.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: