Moody’s pogarsza perspektywy globalnego sektora budowlanego

Moody's pogarsza perspektywy globalnego sektora budowlanego

Międzynarodowa agencja ratingowa Moody’s ogłosiła spadek prognozy dla firm budowlanych na świecie po raz pierwszy od 2017 r. w związku z negatywnym wpływem pandemii koronawirusa. Według ekspertów agencji, łączny dochód firm budowlanych spadnie w tym roku z powodu silnego osłabienia światowej gospodarki na tle pandemii, a także z powodu spadających cen ropy naftowej i innych towarów. Agencja przyznała pierwszą ocenę w branży budowlanej we wrześniu 2017 r. i do tego czasu pozostawała ona stabilna. Jednak teraz została zmieniona na „negatywną”, co odzwierciedla oczekiwania znacznego osłabienia działalności biznesowej w tym obszarze. W USA agencja spodziewa się spadku aktywności we wszystkich trzech obszarach budownictwa – mieszkaniowym, prywatnym i niemieszkalnym. Największy spadek, zdaniem ekspertów, będzie obserwowany w budowie biurowców, hoteli i lokali handlowych. Spadek cen towarów spowoduje zamrożenie projektów w sektorze energetycznym i wydobywczym. Podobne pogorszenie sytuacji w dziedzinie budownictwa będzie typowe dla Europy. Jednocześnie agencja oczekuje, że wznowiona działalność firm budowlanych w Chinach przyczyni się do jej wzrostu w drugiej połowie roku.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: