Indeks Rezerwy Federalnej Chicago spadł w marcu do minus 4,19 pkt

Indeks Rezerwy Federalnej Chicago spadł w marcu do minus 4,19 pkt

Rezerwa Federalna Chicago opublikowała marcowy wskaźnik aktywności krajowej. Indeks spadł do minus 4,19 pkt. W lutym znajdował się na poziomie 0,06 pkt. Jest to najniższa wartość od ponad 10 lat. Dynamika wskaźnika wskazuje na spowolnienie wzrostu gospodarczego. Oblicza się go na podstawie wartości 85 wskaźników ekonomicznych. Wszystkie cztery główne składniki krajowego wskaźnika aktywności wykazały spadek. Tak więc wskaźnik oceniający produkcję spadł w marcu do minus 2,72 pkt z lutowej wartości 0,06 pkt. Wskaźnik zatrudnienia spadł do minus 1,23 pkt w miesiącu sprawozdawczym. Miesiąc wcześniej jego wartość wynosiła 0,07 pkt. Wskaźnik oceny konsumpcji osobistej i mieszkań spadł do minus 0,19 pkt z minus 0,02 pkt w lutym. Nieznaczną poprawę odnotowano jedynie pod względem sprzedaży, zamówień i stanów magazynowych. Odpowiedni wskaźnik wzrósł do minus 0,05 pkt w porównaniu z lutową wartością minus 0,06 pkt.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

 

The information post
Błąd
Wiadomość: