Klimat gospodarczy Niemiec uległ poprawie

Sytuacja w niemieckiej gospodarce stopniowo powraca do normy. Dowodzą tego wyniki badania IFO. Indeks, który ocenia oczekiwania przedstawicieli biznesu kraju dotyczące perspektyw gospodarki na najbliższe miesiące, wykazał rekordowy wzrost w historii obserwacji. Wzrósł do poziomu 86,2 pkt. Jednocześnie w poprzednim miesiącu wskaźnik wynosił około 79,7 pkt. Instytut powiedział, że niemiecki biznes wydaje się widzieć światło na końcu tunelu. Obecną sytuację przemyśle krajowym uczestnicy badania oceniają negatywnie. Jednak ich oczekiwania znacznie się poprawiły. Ocena respondentów dotycząca stanu niemieckiego sektora usług w czerwcu zmieniła się w pozytywnym kierunku. Odsetek uczestników badania, którzy są pesymistycznie nastawieni co do przyszłości sektora usług spadł. Ocena obecnej sytuacji w budownictwie wygląda bardziej optymistycznie. Oczekiwania na nadchodzące miesiące uległy poprawie. Firmy detaliczne natomiast są nadal pesymistyczne. Jednak stopień ich pesymizmu nie jest tak wysoki, jak w maju.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: