Kraje Azji i Pacyfiku podpisały umowę handlową

W ostatnią niedzielę w Azji powstał największy na świecie blok handlowy. Stany Zjednoczone nie są zaangażowane. Strony transakcji stanowią 30% światowego PKB i około jednej trzeciej światowej populacji. Łączną liczbę konsumentów w tych krajach szacuje się na 2 mld 200 mln. Chiny nie są oficjalnie zaangażowane w transakcję. Będą jednak współpracować z jej uczestnikami na zasadach partnerstwa. Zdaniem eksperta podpisane porozumienie pozwoli Chinom zmniejszyć stopień uzależnienia od zagranicznych rynków i technologii. Jest to szczególnie ważne w kontekście trudnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Regionalna kompleksowa umowa o partnerstwie gospodarczym poprawi pozycję Chin w Azji Południowo-Wschodniej, a także rozszerzy współpracę z Koreą Południową i Japonią. W ramach osiągniętego porozumienia o wolnym handlu w najbliższych latach planowane jest obniżenie taryf handlowych dla krajów uczestniczących w transakcji. Eksperci zauważyli również, że jest to pierwsza umowa o współpracy między Japonią i Koreą Południową w historii tych krajów.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: