Kwartalny zysk Johnson & Johnson wzrósł 1,5 razy

Kwartalny zysk Johnson & Johnson wzrósł 1,5 razy

Raport za pierwszy kwartał, opublikowany przez Johnson & Johnson – firmę specjalizującą się w produkcji i sprzedaży towarów grupy wellness – wskazał, że jej zysk netto w okresie sprawozdawczym wzrósł 1,5 razy w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej, osiągając 5,8 mld USD. Skorygowany zysk na akcję w wysokości 2,3 USD był wyższy niż oczekiwali ekonomiści na poziomie 2,01 USD. We wskazanym okresie przychody odnotowano w wysokości 20,69 mld USD, czyli o 3,3% więcej niż rok wcześniej. Według ekonomistów przychód miał wynieść 19,73 mld USD. Dział wyrobów medycznych zwiększył sprzedaż o 9,2%. Sprzedaż działu farmaceutycznego wzrosła o 8,7%. Spadek sprzedaży o 8,2% wykazał przemysł narzędzi medycznych. Dywidendy za kwartał wzrosły o 6,3%, co stanowi 1,01 USD na akcję.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: