Wzrost PKB Chin w 2020 r. może spowolnić do minimum za 44 lata

Wzrost PKB Chin w 2020 r. może spowolnić do minimum za 44 lata

Reuters przeprowadził ankietę wśród 62 analityków, której wyniki wykazały, że gospodarka ChRL w 2020 r. może wzrosnąć jedynie o 2,5%, co jest najmniejszym wskaźnikiem od 1976 r. Miesiąc wcześniej ekonomiści uczestniczący w badaniu agencji oczekiwali spowolnienia wzrostu PKB do 5,4% z 6,1% w poprzednim roku. Ich nowa prognoza sugeruje, że w pierwszych trzech miesiącach roku chińska gospodarka spadnie o 6,5% w porównaniu z analogicznymi miesiącami poprzedniego roku. Jeśli ich prognoza się spełni – będzie to piewszy spadek od 1992 roku. W marcu ekonomiści spodziewali się wzrostu PKB o 3,5% w pierwszym kwartale. Eksperci zwracają uwagę, że Chiny mogą stanąć w obliczu drugiej fali epidemii koronawirusa, która będzie wymagać nowych środków stymulujących ze strony chińskiego Banku Centralnego, takich jak dalsze osłabienie wymogów rezerw obowiązkowych dla banków i obniżenie stopy bazowej.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: